Click to listen highlighted text!

Despre proiect

Cod apel: POR/414/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Componenta 1: P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Persoane vârstnice
Axa Prioritară: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Operaţiunea: Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Servicii sociale acordate

Servicii sociale acordate
Obiectivul specific al priorităţii de investiţii este prevenirea instituționalizării prin înființarea de infrastructură de servicii sociale fără componentă rezidențială destinate persoanelor vârstnice , respectiv înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu prin acordarea unor servicii sociale.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale grupului vulnerabil persoane vârstnice prin reglementarea, dezvoltarea și înființarea unui spectru de servicii personalizate pentru îndeplinirea nevoilor specifice ale persoanelor vârstnice , cu accent pe sistemul de îngrijire la domiciliu, respectiv Înființarea unei Unități de îngrijire la domiciliu la nivel local și dotarea corespunzătoare a acestuia.

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii proiectului
Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi persoanele vârstnice peste 65 de ani care necesită unitate de îngrijire la domiciliu, respectiv persoanele vârstnice care nu solicită unitate de îngrijire la domiciliu însă doresc să participe la activități de socializare și de voluntariat în cadrul Unității de îngrijire la domiciliu.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!